Mail voor maatwerk
Mail
Kijk dit team!

De teamleden werken met plezier samen. Leveren hun bijdragen aan het team vanuit verantwoordelijkheid. Durven elkaar feedback te geven om zo het beste uit de samenwerking te halen.

De teamleden voelen zich gezien om de waarde die zij brengen. Hebben de energie en de spirit om flexibel om te gaan met gebeurtenissen die zij als team meemaken. 

Er is sprake van een hoge mate van eigenaarschap, hier staat een zelfsturend team, of treffender gezegd, een samensturend team dat gecommitteerd is aan haar missie en doel. Het is een team waar ik, als facilitator en coach, aan gebouwd heb.

Teamontwikkeling

Als facilitator schep ik een context waarbinnen een team zich kan ontwikkelen. Teamleden ontdekken waar zij met elkaar staan, wat zij met elkaar willen bereiken en waar zij zich aan committeren. Vanuit de gedeelde verantwoordelijkheid die ontstaat door het verdelen van rollen ontstaat gelijkwaardigheid. Het zal in het team meer en meer gaan over “begrijpen” dan “begrepen worden”. Kenmerken van de nieuwe of vernieuwde samenwerking zijn eerlijkheid, samenwerking en openheid. Ik train teamleden in het geven van in-het-moment-feedback en het omgaan met conflicten. 

Als coach ondersteun ik de teamleden in hun persoonlijke ontwikkeling welke onlosmakelijk samenloopt met de ontwikkeling van een krachtig team. 

Tevens ben ik facilitator en coach voor het management om samen een heldere koers te varen waar het management achter staat en het team de ruimte krijgt zich te ontwikkelen.

team-logo

Een team in ontwikkeling

 • Zoekt haar eigen karakter
 • Inventariseert welke kwaliteiten zij aan boord heeft
 • Bepaalt wie welke rol op zich neemt
 • Heeft het vertrouwen van het management nodig
 • Mag vallen en opstaan
 • Voelt de spirit van het samen sturen
team-logo

Teamleden

 • Leren elkaar oprechte, eerlijke feedback te geven
 • Creëren samen een veilige omgeving zodat ieder teamlid zichzelf durft te zijn
 • Spreken hun 100% commitment uit
 • Tonen eigenaarschap
 • Ervaren werkplezier
Zelfsturing

Zelfsturing betekent, zoals ik ernaar kijk, dat een team vanuit gedeelde verantwoordelijkheid zelf haar teamcultuur kiest om precies zo te werken als wat optimaal bij hen past. Dit alles binnen de kaders die in de organisatie gelden, vastgesteld door een bepaalde groep mensen binnen de organisatie.

Zelfsturing noem ik vaak ook samensturing omdat de teams en het management samen zullen werken, vanuit het gezamenlijk belang afspraken en context maken.

Een zelfsturend team, dat het vertrouwen heeft van de kaderstellers, voelt zich vrij en veilig. Het team voelt zich verantwoordelijk voor haar eigen resultaten door de grote invloed die zij erop heeft. Mensen die in samensturing werken ervaren erkenning om hun bijdrage, ervaren hun toegevoegde waarde en zullen met elkaar veel werkplezier beleven. Het product of de dienst die het team levert zal van grote klasse zijn, optimaal afgestemd op de afnemer omdat dat het doel van het team is. Daarnaast zal de hoge mate van werkplezier zich ook vertalen in een laag ziekteverzuim en …… (dit komt nog, iets met verloop… even zoeken naar de juiste woorden)

Het gedachtengoed en de ervaringen van Semler en Laloux zitten volop verwerkt in mijn manier van teamontwikkelen.

Coaching

Wil jij je ontwikkelen? 

Ontdekken waar je nu staat en waar je naartoe wilt. Verstaan wat je tegenhoudt, begrijpen wat nodig is om het los te laten en kiezen waar je gelukkig van wordt.

Of zoek je een coach voor een medewerker binnen jouw organisatie?

In beide gevallen draag ik graag bij. Ik luister, stel vragen, reflecteer en ondersteun bij het vinden van inzichten die leiden tot geluk en zelfbewuste keuzes in het leven. 

Kies je om contact met me op te nemen dan kies je voor verandering en groei!

Over mij
Eigenaarschap
Doelgerichtheid
Betrokkenheid
Nieuwsgierig

Ik geloof dat elk mens een eigen pad van zelfontplooiing en groei loopt. Sinds 2005 mocht ik als coach met veel mensen meelopen op hun pad. In vele individuele sessies zag ik hoe coachées ontdekten waar zij werkelijk voor wilden kiezen in hun leven.

Ik heb ruim 25 teams ondersteund om met elkaar te ontdekken wie zij als team zijn, hoe zij vanuit verbinding met elkaar hun grootste doelen konden bereiken en zag ik hoeveel werkplezier zij ervoeren door te doen waar ze werkelijk voor kiezen.

Diverse coachtrainingen en een opleiding aan de Academie voor Coaching en Counseling hebben bijgedragen tot wie ik nu ben. Daarnaast hebben de bewustwordingsprogramma’s waar ik zelf deelnemer was grote inzichten gegeven, over bewust worden en zelfbewust zijn, over de belemmerende overtuigingen en het loslaten daarvan.

Ik zou me niet kunnen committeren aan de groei van een team of coachée als ik zelf niet ook een vergelijkbare groei had doorgemaakt en nog steeds doorgroei.

Ildikó Pehlig
Samengewerkt met